KONTROLA RUCHU BOCZNEGO NA LINIACH FOLII

Do „przypięcia” folii do ostatniego stalowego cylindra przed nawijarką można wykorzystać elektryczność statyczną. Zapobiegnie to przesuwaniu się wstęgi na boki i powodowaniu złej rolki.

KONTROLA RUCHU BOCZNEGO NA LINIACH FOLII - WYBIERZ PROBLEM:

Wystarczy krótka statyczna listwa generatora na każdej krawędzi ostatniego stalowego walca, aby zapobiec bocznemu przemieszczaniu się wstęgi. Para elektrod ładujących z rodziny 7081 lub 7095 zasilanych przez kompaktowy generator statyczny IONFIX zapewni więcej niż wystarczającą przyczepność, aby zapewnić dokładne wiatry. 7095-HT jest również dostępny do zastosowań wysokotemperaturowych.