ZWIĘKSZENIE PRZENOSZENIE CIEPŁA NA WALCE CHŁODZĄCE

Po wytłaczaniu folii wylewanej wałek chłodzący chłodzi folię. Folia musi być przypięta, aby zapobiec skurczowi lub szyjce. Wraz ze wzrostem prędkości wydajność wymiany ciepła spada, ponieważ kontakt staje się mniej bliski i może wymagać dodatkowego przypięcia.

ZWIĘKSZENIE PRZENOSZENIE CIEPŁA NA WALCE CHŁODZĄCE - WYBIERZ PROBLEM:

Aby przezwyciężyć gorące i nieprzyjazne środowisko linii do wytłaczania folii wylewanej, Fraser zaprojektował głowicę unieruchamiającą 7093.

Dwie głowice krawędziowe 7093 i kompaktowy generator statyczny IONFIX skutecznie „przypinają” krawędzie folii do wałka chłodzącego i zapobiegają skurczowi. Alternatywą jest głowica 7095-HT.