Co to jest elektryczność statyczna?

Statyczność to nierównowaga elektryczna na powierzchni materiału, która może oddziaływać z otaczającymi materiałami.

Ta nierównowaga występuje, gdy atom (lub cząsteczka) zyskuje lub traci elektron. Zwykle atom jest w równowadze z taką samą liczbą dodatnich protonów w środku atomu i elektronów.

Elektrony łatwo przemieszczają się z jednego atomu na drugi. Tworzą jony dodatnie (w przypadku braku elektronu) lub jony ujemne (pojedynczy elektron lub atom z dodatkowym elektronem). Kiedy pojawia się ta nierównowaga, nazywa się to elektrycznością statyczną.

Elektron ma ładunek elektryczny (-) 1,6 x 10-19 kulombów. Proton ma ten sam ładunek z dodatnią biegunowością. Ładunek statyczny w kulombach jest wprost proporcjonalny do nadwyżki lub deficytu elektronów, tj. Liczby niezrównoważonych jonów.

Kulomb to podstawowa jednostka ładunku elektrycznego, która reprezentuje nadwyżkę lub deficyt elektronów. (Amper prądu to ruch 1 kulomba ładunku na sekundę).

W jonie dodatnim brakuje elektronu. Więc może łatwo przyjąć elektron z ujemnym ładunkiem statycznym
Jon ujemny może być pojedynczym elektronem lub atomem / cząsteczką ze zbyt dużą liczbą elektronów

W obu przypadkach dostępny jest elektron, który zneutralizuje dodatni ładunek.