POPRAWA DOKŁADNOŚCI WAŻENIA DAWEK

Na najdokładniejsze wagi wpływają nawet niewielkie ładunki statyczne, które zwiększają wagę próbki.

POPRAWA DOKŁADNOŚCI WAŻENIA DAWEK -WYBIERZ PROBLEM:

Próbki można zneutralizować przy wejściu do wagi za pomocą eliminatora ładunków elektrostatycznych o krótkim zasięgu. Alternatywnie można zastosować 3024L, aby zapewnić całkowite zalanie środowiska jonami, które zneutralizują wszystkie ładunki elektrostatyczne wewnątrz przed ważeniem.