KONTROLA I GENERACJA STATYCZNA DO PRODUKCJI TOREBEK

Elektryczność statyczna sprawia wiele problemów przy produkcji toreb. Fraser oferuje opłacalne rozwiązania związanych z tym problemów.

KONTROLA I GENERACJA STATYCZNA DO PRODUKCJI TOREBEK - WYBIERZ PROBLEM:

Złe ułożenie na stronie dostawczej, głowicy zgrzewczej jest najczęstszym problemem z płaskimi torbami. Blisko dystansowe eliminatory statyczne takie jak 3014 lub 3024F rozwiążą problem z ułożeniem.

Obrotowa natura torebkarek wicketowych oznacza, że eliminatory statyczne nie mogą być ulokowane blisko produkowanych torebek.

Taka sytuacja wymaga daleko dystansowych eliminatorów SERII X. Zaleca się umieszczenie jednego eliminatora po każdej stronie i możliwie jednego na górze dla większych toreb.

Uchwyty łat wzmacniających muszą być utrzymane na właściwym miejscu przed zgrzewaniem. Generator IONFIX zasilający pinner 7090/7095 lub listwę ładującą 7160 mogą nałożyć ładunek potrzebny do wprowadzenia i tymczasowego przymocowania.

Inne zastosowania obejmują zlepianie warstw toreb ze sobą w celu ciaśniejszego układania, przytrzymywania ściągacza w torbach na śmieci lub nawet umieszczanie ładunku statycznego w opakowaniach toreb tak aby jak jedna torba zostanie wyciągnięta, wyciągnie za sobą drugą.