Elektryczność statyczna w maszynach do nakładania owijek

Elektryczność statyczna w błonie rękawowej wpływa negatywnie na produktywność maszyn rękawujących, a to prowadzi do niewłaściwego zachowywania się produktu.

Produktywność maszyn rękawujących jest mocno pogarszana przez elektryczność statyczną na błonie rękawowej lub butelkach
Istnieje wiele typów maszynerii rękawującej, ale najczęściej, kiedy folia rękawowa jest cięta na części i otwierana, pojawiają się ładunki statyczne. Wtedy produkty zaczyna się źle zachowywać, przylepiając się do siebie lub do butelki.

ELEKTROSTATYCZNE PROBLEMY PRZY PRODUKCJI BUTELEK - WYBIERZ PROBLEM:

Umieść eliminator statyczny bliskiego zasięgu 3014 lub 1250-S po obu stronach rękawa aby zneutralizować elektryczność statyczną kiedy otwiera się rękaw.