NEUTRALIZACJA ROZWIJACZY I NAWIJACZY

Nawijacze lub rozwijacze w pomieszczeniach czystych mogą generować ładunki statyczne na powierzchni przetwarzanych sieci. Ładunki te często prowadzą do niewłaściwego zachowania materiału, a także do przyciągania zanieczyszczeń.

NEUTRALIZACJA ROZWIJACZY I NAWIJACZY - WYBIERZ PROBLEM:

Umieszczony w pobliżu nawijarki eliminator ładunków elektrostatycznych 24 V DC SERII X lub 3024L dalekiego zasięgu eliminuje ładunki elektrostatyczne i ogranicza możliwość wystąpienia problemów związanych z ładunkami elektrostatycznymi.