USUWANIE ŁADUNKÓW STATYCZNYCH PODCZAS CZYSZCZENIA ZAWORU INHALATORA

W przypadku wyrobów medycznych, takich jak zawory inhalatorów, należy upewnić się, że drogi oddechowe są wolne od zanieczyszczeń. Proces czyszczenia na stacji czyszczenia może generować ładunki statyczne i może nie usuwać cząstek utrzymywanych na miejscu przez istniejące ładunki statyczne.

Zanim urządzenia medyczne, takie jak zawory inhalatora, będą mogły zostać zwolnione z produkcji, konieczne jest upewnienie się, że drogi oddechowe są wolne od zanieczyszczeń.

Aby oczyścić jednostki czyste, suche, sprężone powietrze lub azot przepuszczane jest przez system na stacji czyszczącej. Ten proces oczyszczania może generować ładunki statyczne i może nie usuwać cząstek utrzymywanych na miejscu przez istniejące ładunki statyczne.

USUWANIE ŁADUNKÓW STATYCZNYCH PODCZAS CZYSZCZENIA ZAWORU INHALATORA - WYBIERZ PROBLEM:

Wbudowany jonizator powietrza 4300 zjonizuje przepływ gazu, aby zapobiec powstawaniu ładunków statycznych podczas procesu oczyszczania. Usunie również wszelkie cząstki zatrzymane w drogach oddechowych przez przyciąganie elektrostatyczne.