ZASTOSOWANIA W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w obszarach niebezpiecznych jest niezbędna. Jedna iskra spowodowana ładunkiem elektrostatycznym może w wielu przypadkach zapalić rozpuszczalnik i spowodować pożar lub eksplozję oraz poważne obrażenia lub śmierć. Fraser opracował gamę produktów do kontroli statycznej z certyfikatem ATEX, specjalnie do tych niebezpiecznych zastosowań EX.

OPIS

Jedna iskra spowodowana ładunkiem elektrostatycznym może spowodować pożar lub wybuch i poważne obrażenia lub śmierć, stąd krytyczna potrzeba neutralizacji elektryczności statycznej w obszarach niebezpiecznych. W tych obszarach można stosować wyłącznie urządzenia do kontroli elektrostatycznej z certyfikatem ATEX.

ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANIA W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM - WYBIERZ PROBLEM:

Celem jest zmniejszenie ładunku elektrostatycznego we wstędze wchodzącej i wychodzącej z głowicy drukującej / powlekającej, tak aby nie stwarzała zagrożenia pożarowego.

Eliminatory ładunków elektrostatycznych EX-1250 zostały starannie zaprojektowane pod kątem optymalnej neutralizacji. Można również zastosować szczotki rozładowujące EX-HPSD 101/201.

Miernik statyczny EX-715 umożliwia inżynierom bezpieczne zbadanie problemu statycznego w obszarze zagrożonym wybuchem, zarówno w sposób skuteczny, jak i naukowy, w celu podejmowania świadomych decyzji.

Fraser EX-715 jest jedynym statycznym miernikiem z certyfikatem ATEX. Posiada również certyfikat zgodności z międzynarodowym standardem IECEx.

Zespoły noży powietrznych służą do neutralizacji całych karoserii po wejściu do kabiny lakierniczej. Jeśli obszar zostanie określony jako niebezpieczny, należy zastosować noże powietrzne z prętami antystatycznymi EX-1250.