Motoryzacja

is-auto-header-car-assembly

Dążenie do zmniejszenia emisji, poprzez redukcję wagi zwiększyły użycie plastików w przemyśle motoryzacyjnym. Elektryczność statyczna musi być kontrolowana w celu zapobieganiu problemom związanym z jakością i bezpieczeństwem bez straty w produktywności.

Elektrostatyka może sprawiać problemy w procesach takich jak formowanie wytryskowe, termoplastyczne, formowanie rozdmuchem, formowanie próżniowe. Jak i przy elementach wytłaczanych i gumowych. Zapewnianie, że nadwozia pojazdów i plastikowe elementy są wolne od ładunków elektrostatycznych i pyłu przed malowaniem lub lakierowaniem jest krytyczne dla jakości i kontroli kosztów.

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Gdy plastikowe wytłoczenia i formy stygną generowany jest ładunek elektrostatyczny. Ten ładunek może przyciągać zanieczyszczenia i może skutkować w odrzuceniu produktu i porażeniach operatora.

Komponenty z pianki strukturalnej są powszechnie używane ze względu na ich wysoki współczynnik wytrzymałości w stosunku do masy. Jednak procesy schładzania i oddzielania of form skutkują naładowanymi elektrostatycznie produktami.

Elektryczność statyczna powoduje problemy z zanieczyszczeniami w procesach formowania wytryskowego.

W celu przygotowania najlepszego możliwego wykończenia i zminimalizowania odrzucenia produktu, wszystkie powierzchnie muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń przed rozpoczęciem malowania.​

Ładunki statyczne na plastikowych elementach optycznych będą przyciągać kurz i inne zanieczyszczenia będące w powietrzu. Dlatego ważne jest neutralizowanie ich na każdym etapie produkcji w celu zachowania jakości.