LIKWIDACJA STATYKI W ZASTOSOWANIACH PIANKI STRUKTURALNEJ

Komponenty z pianki strukturalnej są powszechnie używane ze względu na ich wysoki współczynnik wytrzymałości w stosunku do masy. Jednak procesy schładzania i oddzielania of form skutkują naładowanymi elektrostatycznie produktami.

LIKWIDACJA STATYKI W ZASTOSOWANIACH PIANKI STRUKTURALNEJ – WYBIERZ PROBLEM:

Listwy, które zostały przycięte, obrabiane maszynowo lub przyciągnęły zanieczyszczenia z powietrza zazwyczaj potrzebują wyczyszczenia przed pakowaniem, malowaniem lub wcieleniem ich w bardziej złożone produkty.

Pistolet zjonizowanego powietrza 4125, System dysz zjonizowanego powietrza 4200 lub Noże powietrzne 5000/5100 zneutralizują ładunek statyczny i odczyszczą produkty.

Separacja od urządzenia formującego i proces stygnięcia powodują, że produkt jest silnie naładowany. Może to spowodować porażenia operatorów.

Eliminatory statyczne dalekiego zasięgu takie jak SERIA X, Ionstorm albo  dysza 2010 umieszczona tuż za narzędziem, zredukują ładunek i sprawią, że produkt będzie bezpieczny.