STATYCZNA KONTROLA DO POJEMNIKÓW NA TWARDE TABLETKI

Twarde tabletki są bardzo suche, a kolejne i liczne zderzenia tych tabletek podczas zbierania mogą powodować bardzo duże ładunki statyczne w pojemniku zbiorczym. Ładunki te mogą powodować porażenie operatora, jak również niepożądane przyciąganie zanieczyszczeń.

STATYCZNA KONTROLA DO POJEMNIKÓW NA TWARDE TABLETKI - WYBIERZ PROBLEM

Impulsowe listwy antystatyczne DC, takie jak eliminatory statyczne 3850 Ionstorm lub 3024L, umieszczone nad pojemnikiem zbiorczym, rozwiązują problemy związane z ładunkami elektrostatycznymi. Czasami na pojemniki zbiorcze nakładane są przezroczyste pokrywy. W takim przypadku w pokrywie należy zainstalować ukierunkowaną jonizację.

Niewielkie eliminatory ładunków elektrostatycznych bliskiego zasięgu, takie jak 3024 Compact lub jeszcze mniejszy 3024 Ultra-Compact, są idealnymi rozwiązaniami dla tak ukierunkowanych zastosowań.