KONTROLA STATYCZNA NA NAWIJACZACH – DRUKOWANIE I KONWERSJA ETYKIET

Niektóre procesy związane z drukowaniem i przetwarzaniem etykiet mogą generować duże ilości ładunków elektrostatycznych, co z kolei może skutkować porażeniem operatora, odrzuceniem produktu i opóźnieniami w produkcji.

ROZWIĄZANIA
STATYCZNA KONTROLA NA NAWIJACZACH - DRUKOWANIE I KONWERSJA ETYKIET - WYBIERZ PROBLEM:

Jeśli pozwala na to miejsce, antystatyczna listwa 1250-S AC lub eliminator ładunków elektrostatycznych krótkiego zasięgu 3014 DC umieszczony za ostatnią rolką prowadzącą zapewnią skuteczną neutralizację.

Alternatywnie, dobry wynik zapewni 3024L skierowany na nawijanie.

Ograniczenia przestrzenne mogą dyktować użycie pulsacyjnego eliminatora statycznego 3024L o dużym zasięgu DC, aby wycelować w obszar za ostatnimi rolkami prowadzącymi.

Inteligentne eliminatory ładunków elektrostatycznych SERII X mogą być umieszczone w dowolnym miejscu w odległości do 600 – 800 mm od szpul.

Koncentrując się na obszarze, w którym wstęga łączy się ze szpulą, inteligentne eliminatory statyczne SERII X są reaktywne i dostosowują się do zmieniającej się geometrii nawijarki.