Listwy antystatyczne DC bliskiego zasięgu

JONIZACJA 24 V DC
Najszerszy wybór eliminatorów ładunków elektrostatycznych 24 V DC na rynku.

X-12F INTELIGENTNY ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3024F ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3014 ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3024 ULTRA-COMPACT ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3024 COMPACT ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3024 DC JONIZATOR PIERŚCIENIOWY