BEZPIECZNA ELIMINACJA STATYCZNA PRZY WKLĘSŁODRUKU

Na liniach do wklęsłodruku lub powlekania, w których używane są łatwopalne farby lub rozpuszczalniki, jedna iskra z ładunku statycznego może spowodować pożar lub wybuch i poważne obrażenia lub śmierć. Nasza gama produktów do kontroli statycznej z certyfikatem ATEX została zaprojektowana specjalnie do tych niebezpiecznych zastosowań EX.

W zwojowych drukarkach wklęsłodrukowych podłoże przechodzi przez wiele zestawów rolek na różnych stanowiskach drukarskich. Ta podróż z dużą prędkością powoduje powtarzające się zdarzenia kontaktu / separacji, które generują ładunek statyczny. Jedna iskra z wyładowania elektrostatycznego może w wielu przypadkach zapalić opary rozcieńczalnika na stanowiskach drukowania i spowodować pożar lub eksplozję oraz poważne obrażenia lub śmierć.

Tylko produkty do kontroli statycznej z certyfikatem ATEX mogą być używane w zastosowaniach EX w obszarach niebezpiecznych. Umieszczenie sprzętu do kontroli statycznej przed i po każdej stacji drukującej zneutralizuje ładunki elektrostatyczne i zmniejszy ryzyko bezpieczeństwa w zastosowaniach drukowania w strefach niebezpiecznych EX.

BEZPIECZNA ELIMINACJA STATYCZNA DO DRUKU GRAWEROWEGO – WYBIERZ PROBLEM:

Celem jest zmniejszenie ładunku elektrostatycznego we wstędze wchodzącej i wychodzącej z głowicy drukującej / powlekającej, tak aby nie stwarzała zagrożenia pożarowego.

Eliminatory ładunków elektrostatycznych EX-1250 zostały starannie zaprojektowane pod kątem optymalnej neutralizacji. Można również zastosować szczotki rozładowujące EX-HPSD 101/201.

Miernik statyczny EX-715 pozwala inżynierowi bezpiecznie i naukowo zbadać problem statyczny.

Fraser EX-715 to jedyny miernik z certyfikatami ATEX i IECEx.