ZWIĘKSZENIE PRZEPŁYWU CIEPŁA NA WALCACH CHŁODZĄCYCH

Po wylaniu folii jest ona chłodzona przez walec chłodzący. Folia musi być przypięta, aby zapobiec kurczeniu się lub przewężeniom. Wraz ze wzrostem prędkości folia odsuwa się od walca i przepływ ciepła zmniejsza się. Może wówczas wymagać dodatkowego unieruchomienia.

ZWIĘKSZENIE PRZEPŁYWU CIEPŁA NA WALCACH CHŁODZĄCYCH - WYBIERZ PROBLEM:

Aby przezwyciężyć gorące i nieprzyjazne środowisko linii do wytłaczania folii wylewanej, Fraser zaprojektował głowicę unieruchamiającą 7093.

Dwie głowice krawędziowe 7093 i kompaktowy generator statyczny IONFIX skutecznie „przypinają” krawędzie folii do wałka chłodzącego i zapobiegają skurczowi. Alternatywą jest głowica 7095-HT.

Ładunek elektrostatyczny z listwy generatora 7160 na całej szerokości wstęgi poprawi kontakt z uziemionym walcem chłodzącym i zwiększy wydajność przepływu ciepła przy wszystkich prędkościach. Do zasilania listwy używany jest generator IONFIX Compact lub Pro.