ULEPSZONE POZIOME NAPEŁNIANIE WORECZKÓW

Poziome stacje napełniania woreczków często cierpią z powodu niepożądanego przyciągania produktu do górnej części torebki. Utrudnia to uszczelnienie saszetki.

ROZWIĄZANIA ULEPSZONE POZIOME NAPEŁNIANIE WORECZKÓW - WYBIERZ PROBLEM:

Jeśli pozwala na to miejsce, użyj albo jonizatora jednopunktowego, takiego jak zasilany prądem przemiennym 1260/1265 lub eliminatora ładunków elektrostatycznych bliskiego zasięgu 3014 lub 1250-S, aby wyrzucić jony na wypełnienie.

Nawet w przypadku zneutralizowanego wypełnienia nadal zaleca się neutralizację wewnątrz pustej saszetki bezpośrednio przed stacją benzynową.

Jeśli saszetka jest otwarta, nad otwartą saszetką można zastosować jonizator jednopunktowy, taki jak 1260 lub drążek eliminatora statycznego 3014 lub 1250-S krótkiego zasięgu.

Jeśli saszetka jest zamknięta, wówczas przepływ powietrza z dyszy jonizowanego powietrza 4400, 4510 lub 4800 wymusi przepływ jonów w środka.