USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ZE SKOMPLIKOWANYCH WYPRASEK TECHNICZNYCH

Podczas produkcji skomplikowanych wyprasek medycznych, optycznych lub technicznych często wykorzystuje się roboty do pobierania komponentów z formy wtryskowej i umieszczania ich na przenośniku transportowym do następnej operacji. Gdy element stygnie, prawdopodobnie będzie się ładować elektrostatycznie, powodując niepożądane przyciąganie zanieczyszczeń.

Tam, gdzie ze względu na zawiłość formy lub wymaganą ostateczną jakość, należy utrzymywać ją w stanie wolnym od zanieczyszczeń podczas jej produkcji, ręczne przenoszenie często zastępuje się robotami.

Po tym, jak robot pobierze komponent medyczny, optyczny lub techniczny z narzędzia do formowania wtryskowego, jest on zwykle umieszczany na przenośniku transportowym, który przenosi część na linię technologiczną lub do punktu zbiorczego. Podczas gdy element chłodzi się, prawdopodobnie ładuje się elektrostatycznie, powodując niepożądane przyciąganie zanieczyszczeń.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ZE SKOMPLIKOWANYCH WYPRASEK TECHNICZNYCH - WYBIERZ PROBLEM:

Zamknięcie przenośnika i dodatnie ciśnienie w tunelu powietrzem o przepływie laminarnym z jednostek filtrujących wentylatorów (FFU) zapobiegnie przedostawaniu się niepożądanych cząstek do komponentów podczas chłodzenia i transportu wzdłuż przenośnika. Jednak chłodzenie i przepływy powietrza mogą powodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. Zarówno w punktach wejścia, jak i wyjścia tunelu elementy mogą być narażone na przyciąganie zanieczyszczeń.

Dzięki zamontowaniu listew jonizujących bliskiego zasięgu 1250-S, 3014 lub 3024F na obu bramkach tunelu, wychodzący strumień powietrza zostaje zjonizowany, co zapobiega ładowaniu komponentów i przyciąganiu zanieczyszczeń.

Jednostki o większej objętości będą używać wewnątrz 3024L do neutralizacji powietrza i produktu.