WIĄZANIA ELEKTROSTATYCZNE DO ETYKIETOWANIA W FORMIE (IML)

Jeśli syntetyczna etykieta jest naładowana statycznie, może przylegać do wnętrza narzędzia, dzięki czemu można ją włączyć do wypraski. Zastosowania małej objętości można rozpatrywać ręcznie, podczas gdy istnieją różne sposoby ładowania etykiet w systemach automatycznych.

ROZWIĄZANIA WIĄZANIA ELEKTROSTATYCZNE DO ETYKIETOWANIA W FORMIE (IML) - WYBIERZ PROBLEM:

Pręt statyczny 7097 w połączeniu z generatorem IONFIX Compact zapewnia natychmiastowe ręczne przyklejanie etykiet. Operator wkłada etykietę do formy, trzyma pręt około 50 mm od etykiety i na chwilę naciska przycisk zasilania. Etykieta przykleja się następnie do formy.

Etykieta jest trzymana tak, aby przechodziła przez stację ładującą w drodze do narzędzia. Przechodząc przez pole elektryczne między generatorem elektrostatycznym a uziemieniem, etykieta nabiera ładunku statycznego. W zależności od rozmiaru etykiety, sprawdzonym rozwiązaniem jest głowica punktowa, taka jak 7090 lub większy element z rodziny 7095 Static Pinner, zasilany przez generator IONFIX Compact.

Zazwyczaj izolowane ramię robota dostarcza etykietę do formy, gdzie krótkotrwały ładunek statyczny zapewnia tymczasową przyczepność. To rozwiązanie może wymagać trochę prac inżynieryjnych, aby uwzględnić elementy z gamy akcesoriów IONFIX IML, ale zapewnia silniejszą przyczepność.