KONTROLA STATYCZNA DLA FORMOWANIA WTRYSKOWEGO W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH

Elektryczność statyczna powoduje wyjątkowe problemy w formowaniu wtryskowym, które ma wysoki współczynnik powierzchni do wagi (np. puste w środku odlewy z cienkimi ścianami, takie jak strzykawki jednorazowe i inne produkty medyczne).

Elektryczność statyczna powoduje poważne problemy w procesie formowania wtryskowego. Wiele tych problemów jest wyjątkowych dla pustych w środku odlewów z cienkimi ściankami, takich jak strzykawki jednorazowe i inne produkty medyczne, które mają wysoki czynnik powierzchni do wagi.

Nie ważne czy problemem jest złe zachowanie produktu, przyciąganie brudów czy szok operatora, Fraser ma rozwiązanie.

KONTROLA STATYCZNA DLA FORMOWANIA WTRYSKOWEGO W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH - WYBIERZ PROBLEM:

Jeśli ustawi się jednostkę wentylatora filtrowanego FFU nad otwartym narzędziem, eliminator statyczny dalekiego zasięgu 3850 Ionstorm lub 3024L ułożony wzdłuż centrum filtra HEPA zachowa przepływ laminarny powietrza oraz komponenty od ładunków statycznych i zapobiegnie przyciąganiu zanieczyszczeń.

Umieszczony na końcu przenośnika i powyżej pojemnika zbiorczego, inteligentny eliminator statyczny 3024L lub X-12L zapobiegnie przyciąganiu kurzu, porażeniu operatorów i innym problemom

Po usunięciu z narzędzia, większe komponenty są najczęściej umieszczane przez robota na przenośniku taśmowym. Aby zapobiec przyciąganiu zanieczyszczeń, te przenośniki są dopasowane do tuneli, czasem z jednostką wentylatora filtrowanego FFU zainstalowaną, aby utworzyć dodatnie ciśnienie w środku tunelu.

Jeśli w użyciu jest FFU, można rozważać zamontowanie przed filtrem HEPA eliminatora statycznego dalekiego zasięgu 3850 Ionstorm lub 3024L w celu utrzymania przepływu laminarnego powietrza oraz środowiska w środku tunelu wolnego od elektryczności statycznej. Często, nawet jeśli FFU jest w użytku, przy wejściu i wyjściu z tunelu umieszcza się eliminatory statyczne krótkiego zasięgu, takie jak 3014 lub 3024F aby zjonizować powietrze wylatujące z tunelu i utrzymać komponenty jako neutralne.

Zamontowanie Noża Powietrznego 5100 nad narzędziem, rzutującego ostrze zjonizowanego powietrza wzdłuż powierzchni narzędzia, zapewni neutralizację komponentów. Zapobiegnie ono również przyciąganiu się części do powierzchni formy oraz pozwoli komponentom na wycelowanie w dół, tak jak jest to potrzebne.