Generowanie ładunku

GENEROWANIE ŁADUNKU ELEKTROSTATYCZNEGO
Systemy generowania ładunków statycznych, elektrody i akcesoria IML zapewniają bezpieczne, czyste i kontrolowane tymczasowe przyleganie.

IONFIX COMPACT GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY
IONFIX PRO GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY
7160 LISTWA ŁADUJĄCA
7081 LISTWA ŁADUJĄCA
7090 / 7095 GŁOWICE UNIERUCHAMIAJĄCE
7093 GŁOWICA UNIERUCHAMIAJĄCA
IONFIX IML AKCESORIA