Czyszczenie i usuwanie pyłu

ELIMINACJA ELEKTROSTATYCZNA
Ekonomiczne rozwiązania w technologii pasywnej, AC lub 24 V DC do neutralizacji ładunków elektrostatycznych, usuwania pyłu i czyszczenia.

4125 PISTOLET ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
4800 DYSZA ZJONIZOWANEGO POWIETRZA DC
4900 ROTO-CLEAN
4510 DYSZA ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
4400 DYSZA ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
4200SP PUNKTOWA DYSZA ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
4200 SYSTEM DYSZ ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
8001 PRECYZYJNY JONIZATOR PUNKTOWY
5000 / 5100 NOŻE ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
5500 NÓŻ ZJONIZOWANEGO POWIETRZA