Tworzywa Sztuczne

Plastiki

Mało jest procesów produkcji tworzyw sztucznych, które nie wykazują negatywnych skutków gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Wiele z nich czerpie korzyści z kontrolowanego generowania ładunków statycznych w celu tymczasowego łączenia dwóch materiałów w procesie.

Niepożądane ładunki elektrostatyczne prowadzą do porażenia operatora, zapylenia i zanieczyszczenia oraz problemów z niewłaściwym zachowaniem produktu. Skutkuje to zmniejszonymi prędkościami procesu i kosztownymi ręcznymi interwencjami, aby zapobiec przywieraniu części, zakleszczaniu lub niewłaściwemu podawaniu. Właściwy dobór odpowiednio zamontowanego eliminatora ładunków elektrostatycznych powinien rozwiązać te problemy. Zespół Fraser poświęci czas na zrozumienie procesu, zanim zaleci najlepsze, opłacalne rozwiązanie do kontroli statycznej dla Twojej aplikacji.

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

ROZWIĄZANIA STATYCZNE DLA ZWIJAREK, ODWIJAREK I ROZDRABNIACZY W TWORZYWACH SZTUCZNYCH

Elektryczność statyczna powoduje poważne problemy w zastosowaniach związanych z nawijaniem i rozwijaniem, niezależnie od tego, czy używa się folii z tworzywa sztucznego, papieru czy tekstyliów.

PROBLEMY ELEKTROSTATYCZNE LEKKICH FORM WTRYSKOWYCH

Elektryczność statyczna powoduje wyjątkowe problemy dla form wtryskowych, które mają wysoki stosunek powierzchni do masy. Należą do nich puste, cienkościenne wypraski, takie jak jednorazowe strzykawki i inne produkty medyczne.

ELIMINACJA ELEKTROSTATYCZNOŚCI Z FORM PLASTIKOWYCH

Elektryczność statyczna powoduje problemy w każdym obszarze formowania tworzyw sztucznych.

ELEKTROSTATYCZNE PROBLEMY PRZY PRODUKCJI BUTELEK

Elektryczność statyczna powoduje problemy w całym przemyśle butelek i zamknięć plastikowych, w tym w produkcji preform, kształtek wstępnych, przenoszenia, przenoszenia, sortowania, napełniania, oplatania i etykietowania.

ELEKTROSTATYCZNA KONTROLA W SYSTEMACH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO / GRAWITACYJNEGO

Pneumatyczne systemy transportowe służą do przenoszenia plastikowych butelek, granulatu, tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, odpadów, ścinków i podobnych materiałów po fabryce. Interakcja między produktem, powietrzem i wnętrzem rurociągu może spowodować poważne problemy z elektrycznością statyczną.

ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ Z CIĘTYCH TECHNICZNYCH KSZTAŁTÓW

Podczas produkcji skomplikowanych wyprasek medycznych, optycznych lub technicznych często używa się robotów do pobierania komponentów z formy wtryskowej i umieszczania ich na przenośniku transportowym do następnej operacji. Podczas gdy element chłodzi się, prawdopodobnie ładuje się elektrostatycznie, powodując niepożądane przyciąganie zanieczyszczeń.

KONTROLA RUCHU BOCZNEGO NA LINIACH FOLII

Do „przypięcia” folii do ostatniego stalowego cylindra przed nawijarką można wykorzystać elektryczność statyczną. Zapobiegnie to przesuwaniu się wstęgi na boki i powodowaniu złej rolki.

TYMCZASOWE WIĄZANIA DO ETYKIETOWANIA W FORMIE (IML)

Jeśli syntetyczna etykieta jest naładowana statycznie, może przywierać do wnętrza formy, dzięki czemu można ją włączyć do wypraski. W przypadku zastosowań IML o małej objętości opłatę można nakładać ręcznie. W przypadku systemów automatycznych etykieta może być ładowana w narzędziu lub przed nim.

WIĄZANIA ELEKTROSTATYCZNE DLA NIEPRZERWANEGO NAWIJANIA

Nawijanie ciągłe jest często używane do drukowania i konwertowania aplikacji, w których nie można zatrzymać maszyny, aby zamienić szpulę przewijania, gdy jest pełna. Napięcie elektrostatyczne zapewnia tymczasową przyczepność do rozpoczęcia następnej rolki. Zastępuje ręczne i automatyczne maszyny taśmujące.

WIĄZANIA ELEKTROSTATYCZNE DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Elektrostatyka może służyć do utrzymywania produktów wielowarstwowych razem, gdy są one transportowane na przenośniku lub stole obrotowym. Proces może dotyczyć spawania, drukowania lub zestawiania.

ZWIĘKSZENIE PRZENOSZENIE CIEPŁA NA WALCE CHŁODZĄCE

Po wytłaczaniu folii wylewanej wałek chłodzący chłodzi folię. Folia musi być przypięta, aby zapobiec skurczowi lub szyjce. Wraz ze wzrostem prędkości wydajność wymiany ciepła spada, ponieważ kontakt staje się mniej bliski i może wymagać dodatkowego przypięcia.