OBSZARY ZAGROŻONE WYBUCHEM

is-ex-header-flexo-print

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w obszarach niebezpiecznych, takich jak atmosfera zawierająca lotne rozpuszczalniki lub proszek, ma kluczowe znaczenie. Jedna iskra wyładowania elektrostatycznego może spowodować pożar lub wybuch i poważne obrażenia lub śmierć. Do tych zastosowań można używać tylko produktów do kontroli statycznej z certyfikatem EX.

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

ZASTOSOWANIA W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w obszarach niebezpiecznych jest niezbędna. Jedna iskra spowodowana ładunkiem elektrostatycznym może w wielu przypadkach zapalić rozpuszczalnik i spowodować pożar lub eksplozję oraz poważne obrażenia lub śmierć. Fraser opracował gamę produktów do kontroli statycznej z certyfikatem ATEX, specjalnie do tych niebezpiecznych zastosowań EX.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

BEZPIECZNA ELIMINACJA STATYCZNA DO DRUKU GRAWEROWEGO

Na liniach do druku wklęsłego lub powlekania, w których używane są palne atramenty lub rozpuszczalniki, jedna iskra z ładunku statycznego może spowodować pożar lub wybuch i poważne obrażenia lub śmierć. Nasza gama produktów do kontroli statycznej z certyfikatem ATEX została zaprojektowana specjalnie do tych niebezpiecznych zastosowań EX. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ