PROBLEMATYCZNE ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE PRZY CYFROWYM DRUKOWANIU DOKUMENTÓW

Cyfrowy druk dokumentów może wysuszyć podłoże, co sprawia, że powstaje duży ładunek elektrostatyczny. Problem ten można zauważyć od razu przy wyjściu materiału z drukarki lub przy kolejnych operacjach, takich jak bigowanie i składanie.

Cyfrowy druk dokumentów może wysuszyć podłoże, co powoduje generowanie ładunku elektrostatycznego.

Problem ten można zauważyć od razu przy wyjściu materiału z drukarki lub przy kolejnych operacjach, takich jak bigowanie i składanie.

PROBLEMATYCZNE ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE W CYFROWYM DRUKOWANIU DOKUMENTÓW - WYBIERZ PROBLEM:

Produkt jest naładowany po opuszczeniu drukarki. Może to powodować problemy w operacjach po drukowaniu, w tym przyleganie arkuszy do siebie lub maszyny, zacięcia, nieporządne układanie w stosy, przyciąganie zanieczyszczeń i wstrząsy dla operatorów.

Eliminator elektrostatyczny 3014, 3024F lub 1250-S krótkiego zasięgu można umieścić na wyjściu (wyjściu) drukarki, aby usunąć ten ładunek.

Aby zneutralizować ładunki elektrostatyczne generowane podczas zwijania statycznego podłoża, w dogodnej odległości od szpuli nawijającej można umieścić inteligentny eliminator elektrostatyczny 24 V DC dalekiego zasięgu 3024L lub SERII X. Pomimo zmieniającej się geometrii, wszystkie te antystatyczne listwy będą w stanie skutecznie zneutralizować ładunek.