Tabela serii tryboelektrycznych

Grecki filozof i matematyk, Tales z Miletu, około 600 roku p.n.e., zauważył, że pocierając bursztyn wełną, bursztyn może przyciągać małe przedmioty, takie jak liście lub kurz. Jest to znane jako efekt tryboelektryczny.

W 1757 roku szwedzki fizyk Johan Carl Wilcke opublikował pierwszą serię tryboelektryczną: listę, która klasyfikuje materiały według ich tendencji do pozyskiwania lub utraty elektronów, a tym samym szybkości, z jaką materiał rozwija ładunek w porównaniu z innymi materiałami na liście.

Ta lista nie jest wyczerpująca, ale służy do zilustrowania, że wiele przemysłowych tworzyw sztucznych łatwo wytworzy ładunek i że ładunek ten ma ujemną biegunowość.