ZMNIEJSZENIE NARASTANIA ŁADUNKÓW W ARKUSZACH

W rolowych drukarkach offsetowych i przy druku cyfrowym krajarki do arkuszy przekształcają wydrukowaną wstęgę w arkusze. Jeśli tworzywo sztuczne jest poddawane procesowi formowania w arkusze, rezultatem jest często wyjątkowo duże generowanie ładunków elektrostatycznych, co prowadzi do niewłaściwego zachowania się materiału i szeregu problemów z pakowaniem, a także stwarza realne ryzyko porażenia operatorów.

ZMNIEJSZENIE NARASTANIA ŁADUNKÓW W ARKUSZACH - WYBIERZ PROBLEM

Preferowanym rozwiązaniem w większości przypadków byłoby zastosowanie listwy eliminatora statycznego 3014 lub 1250-S bliskiego zasięgu bezpośrednio po dostawczych kołach dociskowych. Jeśli ta pozycja jest nieosiągalna, eliminator statyczny 3024L lub X-12L zapewni doskonałą neutralizację średniego zasięgu z odległości do 600 mm.