ZMNIEJSZENIE NARASTANIA ŁADUNKÓW W ARKUSZACH

W rolowych drukarkach offsetowych i druku cyfrowym krajarki do arkuszy przekształcają wydrukowaną wstęgę w arkusze. Jeśli materiał z tworzywa sztucznego jest poddawany procesowi pakowania w arkusze, rezultat jest często bardzo statyczny, co prowadzi do niewłaściwego zachowania materiału i szeregu problemów z pakowaniem, a także stanowi realne ryzyko wstrząsu dla operatorów.

ZMNIEJSZENIE NARASTANIA ŁADUNKÓW W ARKUSZACH - WYBIERZ PROBLEM

Preferowanym rozwiązaniem w większości przypadków byłoby zastosowanie listwy eliminatora statycznego 3014 lub 1250-S krótkiego zasięgu bezpośrednio po dostawczych kołach dociskowych. Jeśli ta pozycja jest nieosiągalna, eliminator statyczny 3024L lub NEOS 12L zapewni doskonałą neutralizację średniego zasięgu z odległości do 600 mm.