USUWANIE ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W KOMORZE LAMINARNEJ Z PRZEPŁYWEM PIONOWYM

Ciągły napływ czystego, suchego i przefiltrowanego powietrza przez komorę z przepływem pionowym generuje ładunki statyczne na wszystkim zawartym w środowisku krytycznym. Transfer czystych oraz naładowanych komponentów z komory spowoduje przyciąganie się zanieczyszczeń obecnych w powietrzu dookoła komory.

Komora laminarna z przepływem pionowym to najpopularniejsza z komór laminarnych. Posiada ona montowaną na górze jednostkę wentylatora filtrowanego FFU rzutującą kolumnę laminarnego powietrza lecącą w dół i poza komorę, zapobiegając wpadaniu do środka zanieczyszczeń.

Ten ciągły napływ czystego, suchego i przefiltrowanego powietrza przez komorę z przepływem pionowym generuje ładunki statyczne na wszystkim zawartym w środowisku krytycznym. Usunięcie czystych oraz naładowanych komponentów z komory spowoduje przyciąganie się zanieczyszczeń obecnych w powietrzu niższej jakości, które znajduje się dookoła komory

USUWANIE ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W KOMORZE LAMINARNEJ Z PRZEPŁYWEM PIONOWYM - WYBIERZ PROBLEM:

 
Umieszczenie eliminatora statycznego 3850 Ionstorm lub 3024L około 200 mm od tylnej ściany komory i wzdłuż jej całej długości (najczęściej ok. 1100 mm) spowoduje całkowitą jonizację laminarnego powietrza przepływającego przez strefę roboczą. To zneutralizuje strefę roboczą oraz produkt.
 
Jeśli zanieczyszczone produkty wprowadzane są do komory laminarnej, można użyć pistolet zjonizowanego powietrza 4125 w celu usunięcia cząsteczek przyciąganych przez elektryczność statyczną.