NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRODUKTU W WYKOŃCZENIU DRUKU

Elektryczność statyczna powoduje problemy w całej branży wykańczania druku, w tym nieprawidłowe podawanie arkuszy, zacięcia papieru w maszynach i nieporządne układanie w stosy lub sortowanie spowodowane sklejaniem się arkuszy lub ścieżką podawania papieru.

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE PRODUKTU W WYKOŃCZENIU DRUKU - WYBIERZ PROBLEM:

Elektryczność statyczna powoduje sklejanie się arkuszy, co powoduje zacięcia, podwójne pobranie i skręcenie arkuszy na podajniku.

Jonizator powietrza 4300 In-Line można zainstalować w istniejących liniach lotniczych separatora arkuszy w celu jonizacji powietrza wdmuchiwanego do stosu papieru. Można też zainstalować dysze powietrza jonizowanego 4510.

Ładunki elektrostatyczne na arkuszu po wydrukowaniu mogą powodować złe dostarczanie i nierówny stos.

Rozwiązaniem jest ustawienie eliminatora statycznego 1250-S lub 3014 tak, aby znajdował się w odległości 50 mm od arkusza, unikając chwytaków, gdy przemieszcza się on w kierunku dostawy.

Listwa jonizująca krótkiego zasięgu umieszczona na ścieżce papieru przed składaną płytą lub obszarem zbierania zneutralizuje arkusze podczas ich przemieszczania. Zapobiegnie również sklejaniu się ze sobą lub z maszyną.

Eliminatory statyczne 3014 lub 1250-S zapewniają wydajne rozwiązanie i umożliwiają dokładne i spójne dostarczanie arkuszy.