PRZYPINANIE KRAWĘDZI NA NAWIJARKACH I LINIACH FOLII ODLEWANEJ

Do „przypięcia” folii do ostatniego stalowego cylindra przed nawijarką można wykorzystać elektryczność statyczną. Zapobiegnie to przesuwaniu się wstęgi na boki i powodowaniu złej rolki. Tę samą technikę stosuje się na liniach do folii wylewanej, aby zapobiec kurczeniu się folii („przewężeniu”), gdy dotyka ona walca chłodzącego.

ROZWIĄZANIA
PRZYPINANIE KRAWĘDZI NA NAWIJARKI I LINIE FOLII ODLEWANEJ - WYBIERZ PROBLEM:

Wystarczy krótka listwa statyczna generatora na każdej krawędzi ostatniego stalowego walca, aby zapobiec bocznemu przemieszczaniu się wstęgi. Para listew generatora 7081 lub pinnerów statycznych 7095 zasilanych przez kompaktowy generator statyczny IONFIX zapewni więcej niż wystarczającą przyczepność, aby zapewnić dokładne nawijanie.

Aby przezwyciężyć gorące i nieprzyjazne środowisko linii do wytłaczania folii wylewanej, Fraser zaprojektował głowicę unieruchamiającą 7093.

Dwie głowice krawędziowe 7093 i kompaktowy generator statyczny IONFIX skutecznie „przypinają” krawędzie folii do wałka chłodzącego i zapobiegają skurczowi.