ELIMINOWANIE ŁADUNKU ELEKTROSTATYCZNEGO W FARMACEUTYCZNYCH PODAJNIKACH WIBRACYJNYCH

Małe komponenty farmaceutyczne lub tabletki ustawiane we właściwej pozycji przez podajniki misowe do transportu w systemach dostarczania z pojedynczą linią mogą generować ładunki, które powodują przyciąganie statyczne lub odpychanie tych części.

Podajniki misowe są używane w przemyśle medycznym i farmaceutycznym do ustawiania małych komponentów lub tabletek we właściwej pozycji do transportu w pojedynczych systemach dostawczych do linii napełniania, pakowania lub kontroli.

Ładunki statyczne na tych małych częściach mogą spowodować, że sklejają się one ze sobą lub z samą misą. Alternatywnie, przy podobnych ładunkach odpychanie może spowodować wyrzucenie ich z miski.

ELIMINOWANIE ELEKTROSTATYCZNOŚCI NA FARMACEUTYCZNYCH PODAJNIKACH WIBRACYJNYCH - WYBIERZ PROBLEM

Umieszczenie eliminatorów ładunków elektrostatycznych dalekiego zasięgu, takich jak impulsowe listwy DC 3850 Ionstorm i 3024L lub dmuchawa jonizowanego powietrza 2050 nad misą, powinno wyeliminować problemy z niewłaściwym zachowaniem produktu. Zapobiegnie to również przyciąganiu zanieczyszczeń.