Tekstylia

textiles-img

Od zgrzeblenia, wypaczenia i belkowania po zaklejanie, na wiele dziedzin przemysłu tekstylnego wpływa elektryczność statyczna, którą należy kontrolować. Każda pojedyncza warstwa przędzy pochodząca ze szpuli może nawet wymagać zneutralizowania, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy i zrywaniu nici.

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Zerwane przędze powodujące długotrwałe nawlekanie, wstrząsy operatora i problemy z nawijaniem lub układaniem gotowych produktów są wynikiem wysokich ładunków statycznych.

CENTRUM WIEDZY

Rozumiemy wyzwania elektrostatyczne, które mogą stanowić nowe materiały, większe prędkości, złożone maszyny i postęp w procesach przemysłowych. Zasoby te zapewniają łatwy dostęp do broszur produktów, informacji o elektryczności statycznej oraz o tym, jak można ją mierzyć, usuwać lub generować w określonych zastosowaniach.