PROBLEMY ELEKTROSTATYCZNE W DRUKU TAMPONOWYM

W druku tamponowym występują trzy powszechnie występujące problemy związane ze statyką. Są to kurz na produkcie przed drukowaniem, rozchodzenie się farby / wtapianie lub pajęczyna na produkcie oraz statyczne nagromadzenie na tamponie, przyciągające zanieczyszczenia.

PROBLEMY ELEKTROSTATYCZNE W DRUKU TAMPONOWYM - WYBIERZ PROBLEM:

Rozwiązaniem ręcznym jest pistolet zjonizowanego powietrza 4125. Ten pistolet do przedmuchiwania jest nie tylko skutecznym narzędziem do usuwania pyłu, ale także neutralizuje ładunek na wyprasce, zapobiegając ponownemu przyciąganiu zanieczyszczeń.

Do automatycznego podawania istnieje szereg dysz powietrznych i noży powietrznych, które można zintegrować z procesem.

W zależności od wielkości produktu rozwiązaniem jest umieszczenie jednej lub dwóch listew eliminatora statycznego krótkiego zasięgu 1250-S, 3014 lub 3024F z boku obszaru drukowania. Wytworzone zjonizowane powietrze pochłonie ładunek statyczny zaraz po jego wytworzeniu.

Pozycjonowanie listwy eliminatora ładunków elektrostatycznych krótkiego zasięgu, takiego jak

1250-S lub 3014 między płytami a produktem zneutralizuje ładunek na podkładce i zapobiegnie przyciąganiu zanieczyszczeń.