USUWANIE ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W KOMORZE LAMINARNEJ Z PRZEPŁYWEM POZIOMYM

Osłona lub stół komory laminarnej z przepływem poziomym jest generalnie używana w sytuacjach, gdzie operator umieszcza swoją głowę w środku osłony, najczęściej w celu użycia mikroskopu. Filtrowany przepływ powietrza w osłonie generuje ładunki statyczne, szczególnie w najbliższym otoczeniu operatora.

Osłona lub stół komory laminarnej z przepływem poziomym jest generalnie używana w sytuacjach, gdzie operator umieszcza swoją głowę w środku osłony (najczęściej w celu użycia mikroskopu).

Powietrze wylatujące z często pokrywającego całą tylną ścianę komory filtru HEPA jest rzutowane w kształcie bloku wychodzącego na zewnątrz w stronę operatora. Ten przepływ powietrza generuje ładunki statyczne w środku komory, szczególnie na wysokości, na której pracuje operator.

USUWANIE ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ W OSŁONIE POZIOMEGO PRZEPŁYWU - WYBIERZ PROBLEM:

Dzięki umieszczeniu jednego lub dwóch eliminatorów statycznych dalekiego zasięgu DC 3024L wzdłuż całej szerokości, 25 mm od powierzchni i wycentrowanych na wysokości operacyjnej operatora całe powietrze przepływające przez środowisko krytyczne będzie zjonizowane. To zneutralizuje problematyczne ładunki statyczne.