USUWANIE ELEKTROSTATYCZNOŚCI PO CZYSZCZENIU

Otwarte pojemniki na przenośniku w pomieszczeniu czystym mogą zawierać ładunki elektrostatyczne, które powstały w procesie czyszczenia. Ładunki generowane podczas takich czynności po czyszczeniu mogą przyciągać zanieczyszczenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a nawet odpychać wypełnienia.

USUWANIE ELEKTROSTATYCZNOŚCI PO CZYSZCZENIU - WYBIERZ PROBLEM:

Listwy antystatyczne dalekiego zasięgu, takie jak X-12L lub 3024L, umieszczone w poprzek przenośnika i nad otwartymi pojemnikami, skutecznie neutralizują ładunki wewnętrzne i zewnętrzne.