NEUTRALIZACJA ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH NA PLASTIKOWYCH ELEMENTACH WYTŁACZANYCH W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM.

Gdy plastikowa wypraska i forma wtryskowa stygną, generowany jest ładunek elektrostatyczny. Ten ładunek może przyciągać zanieczyszczenia i może prowadzić do odrzucenia produktu i porażenia operatora.

OPIS

Gdy plastik opuszcza matryce wytłaczarki, jest on nadal gorący. Wraz ze spadaniem temperatury pojawia się ładunek statyczny. Ładunek ten przyciąga zanieczyszczenia i może skutkować w porażeniach operatora i odrzuceniu produktów.

NEUTRALIZACJA ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH NA PLASTIKOWYCH ELEMENTACH WYTŁACZANYCH W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM. WYBIERZ PROBLEM:

W momencie gdy plastik opuszcza wytłaczarkę i zaczyna stygnąć, generuje się ładunek elektrostatyczny. Kiedy produkt jest przecinany lub piłowany, wióry zostają przyciągane i muszą być usunięte przed dalszym przetwarzaniem.

Dysze zjonizowanego powietrza 4510 lub 4800 są przystosowane do mniejszych zastosowań, a zjonizowane noże powietrzne 5000 lub 5100 są doskonałe do neutralizacji i usuwania pyłów na większą skalę

Gdy duża ilość małych plastikowych wytłoczeń jest zebrana w pojemniku, zbiera się ładunek statyczny. Ten ładunek może przyciągać kurz i powodować porażenia operatora. W niektórych przypadkach może sprawić, że produkty wyskoczą z kosza.

Eliminatory statyczne X-12L, X-20 lub 3024L umieszczone na końcu transportera i koszem do zbierania, zneutralizują ładunek elektrostatyczny, zapewniając bezpieczne operowanie produktem.