ULEPSZONA OBSŁUGA MEDYCZNYCH PASKÓW TESTOWYCH

Przy wytwarzaniu pasków testowych do płynów medycznych, wstępnie obrobione chemicznie arkusze przypominające karty są cięte na cienkie paski z płynnymi zakładkami do testowania. Podczas wprowadzania do ich końcowych pojemników do pakowania, naładowane statycznie lekkie paski mogą przyklejać się do siebie i do ścianek lejka.

Przy wytwarzaniu pasków testowych do płynów medycznych, takich jak te stosowane w hematologii, wstępnie obrobione chemicznie arkusze przypominające karty są cięte na cienkie paski z zakładkami do testowania cieczy. Po konwersji paski są przelewane do ostatecznych pojemników opakowaniowych – zwykle do tub.

Aby wycisnąć rozłożone paski do naczynia z wąską szyjką, paski są dostarczane do urządzenia lejkowego. To właśnie w lejkach naładowane statycznie lekkie paski mogą przyklejać się do siebie i do ścianek lejka.

ULEPSZONA OBSŁUGA MEDYCZNYCH PASKÓW TESTOWYCH - WYBIERZ PROBLEM:

Zapewniając jonizację na końcu przewodu doprowadzającego z jonizatora jednopunktowego 3024 Compact, 3024 Ultra-Compact lub 1265 o bliskim zasięgu, paski testowe są neutralizowane i łatwo wpadają do pojemnika bez przyklejania się do siebie lub ścianek lejek.