Przemysł Przetwórczy

The raw material for plastic bag production.The plastic bag manufacturing process.

Przemysł przetwórczy bazuje za takich procesach jak cięcie, arkuszowanie, powlekanie i sztancowanie. Elektryczność statyczna jest poważnym problemem powodującym niewłaściwe zachowanie produktu, przyciąganie kurzu, porażenia operatorów, a nawet pożary.

Kontrolowane generowanie ładunków elektrostatycznych jest używana jako efektywna metoda przejściowego łączenia dwu materiałów w procesach przetwórczych. Wyzwanie, przed którym stoją przetwórcy często obejmuje znalezienie równowagi pomiędzy prędkością procesu a możliwościami wyposażenia do kontroli elektrostatyki. Dzięki skupianiu się na najbardziej opłacalnych rozwiązaniach do kontroli elektrostatyki, Fraser stał się ulubionym wyborem dostawcy wyposażenia dla wiodących przetwórców i producentów maszyn przetwarzających na całym świecie.

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Elektryczność statyczna powoduje poważne problemy w procesach nawijania i rozwijania, za równo w przypadku używania plastikowych folii, papieru czy tekstyliów.

Niektóre procesy związane z drukowaniem i przetwarzaniem etykiet mogą generować duże ilości ładunków elektrostatycznych, co z kolei może skutkować porażeniem operatora, odrzuceniem produktu i opóźnieniami w produkcji.

Elektryczność statyczna sprawia wiele problemów przy produkcji toreb. Fraser oferuje opłacalne rozwiązania wszystkich związanych z tym problemów.

Elektryczność statyczna może być użyta do ‘przyczepienia’ folii do ostatniego stalowego cylindra przed nawijarką. Ten proces zapobiega lateralnemu poruszaniu się taśmy na boki i powodowaniu wadliwych szpul. Ta sama technika jest używana przy foliach wylewanych w celu zapobiegania kurczeniu się folii na rolce chłodzącej.

Nawijanie ciągłe jest często używane do zastosowań drukowania i konwertowania, w których nie można zatrzymać maszyny, aby zamienić szpulę przewijania, gdy jest pełna. Generacja statyczna zapewnia tymczasowe przyleganie do rozpoczęcia następnej rolki. Zastępuje ręczne i automatyczne maszyny taśmujące.