POPRAWA WYDAJNOŚCI SEPARATORÓW ARKUSZY

Elektryczność statyczna w stosie arkuszy może uniemożliwić prawidłowe rozdzielenie arkuszy.

Stos arkuszy może już być naładowany lub działanie odrywania kolejnych górnych arkuszy może generować dodatkowy ładunek. Prowadzi to do zacięć, pobierania wielu arkuszy i problemów na dalszym etapie.

POPRAWA WYDAJNOŚCI SEPARATORÓW ARKUSZY - WYBIERZ PROBLEM:

Istniejący system powietrza z separatorem arkuszy można doposażyć we wbudowane jonizatory powietrza 4300 w celu usunięcia ładunku statycznego i umożliwienia skutecznej separacji.

Istniejący system separacji arkuszy można uzupełnić o dysze zjonizowanego powietrza lub małe zjonizowane noże powietrzne w celu zneutralizowania ładunku.