USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ PRZED OPRYSKIWANIEM

W celu przygotowania najlepszego możliwego wykończenia i zminimalizowania odrzucenia produktu, wszystkie powierzchnie muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń przed rozpoczęciem malowania.

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ PRZED OPRYSKIWANIEM – WYBIERZ PROBLEM:

Fraser posiada szeroki zakres rozwiązań bazowanych na zjonizowanym powietrzu, które mogą być dostosowane do dowolnych potrzeb neutralizacyjnych lub czyszczenia.
Wliczają się w to noże zjonizowanego powietrza AC 5000, 5100 i 5500 oraz wysoko ciągowy Roto-clean 4900, idealny do usuwania kurzu z kompleksowych trójwymiarowych kształtów znajdujących się we współczesnych pojazdach.

Jeżeli używane są wykończenia na bazie rozpuszczalników i otoczenie jest niebezpieczne, wtedy nasz eliminator statyczny EX-1250 z certyfikatem ATEX może być użyty przy nożach powietrznych 5000, 5100 lub 5500.