Listwy antystatyczne DC dalekiego zasięgu

JONIZACJA 24 V DC
Najszerszy wybór eliminatorów ładunków elektrostatycznych 24 V DC na rynku.

X-33 INTELIGENTNY ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
X-20 INTELIGENTNY ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
X-12L INTELIGENTNY ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3024L ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
3850 IONSTORM ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
SERIA 2050 DMUCHAWY ZJONIZOWANEGO POWIETRZA