PRZYTRZYMYWANIE W CELU ZAPOGIEGANIU PRZESUNIĘCIOM LATERALNYM TAŚMY

Jeśli występuje ruch poprzeczny wstęgi, może to prowadzić do gotowej rolki, w której krawędzie nie są razem. Takie szpule nie będą akceptowane przez klientów i mogą wymagać przewinięcia lub usunięcia większej liczby elementów z powodu uszkodzeń.

ROZWIĄZANIA PRZYPINANIE KRAWĘDZI DO KONTROLI LATERALNEJ TAŚMY - WYBIERZ PROBLEM:

Boczny ruch folii powoduje złe, nieporządne rolki. Zasilane kompaktowym generatorem statycznym IONFIX, listwy ładujące 7160 lub głowice 7095, umieszczone na każdej krawędzi folii i około 20 mm od powierzchni folii, przypinają krawędź folii do ostatniego stalowego cylindra i zapobiegają ruchom bocznym. Ważne jest, aby ten cylinder miał łożyska przewodzące i był połączony z ziemią. Podobny system jest stosowany na końcu folii dostarczającej.