Kontrola statyczna w strefach zagrożenia wybuchem

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE
Rozwiązania kontroli i pomiaru elektrostatyczności do specjalistycznych zastosowań przemysłowych i niebezpiecznych środowisk pracy.

EX-1250 ELIMINATOR ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH
EX-715 MIERNIK ELEKTROSTATYCZNY
EX-HSPD 101 / 201 SZCZOTKI ROZŁADOWUJĄCE
5000 / 5100 NOŻE ZJONIZOWANEGO POWIETRZA
5500 NÓŻ ZJONIZOWANEGO POWIETRZA